Telefon: 95 22 65 64
E-post: tor.oystein@livingeiendom.no